Kadıköy Escort Sağlığına Dikkat – Ataşehir Escort, Escort Ataşehir, Beylikduzu Eskort Bayan

Ad Details

  • Listed: 19 Temmuz 2021 09:38

Description


Kadın sağlığı ve sorunları, ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık göstermekle birlikte sorunlar evrenseldir. Ülkenin gelişmişlik durumu, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel özellikleri ve yaşam biçimi davranışları gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Kadın sağlığı hizmetleri kadınların yaşamları boyunca karşılaştığı fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarına odaklanır. Nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan Kadıköy escort kadınlar biyolojik ve üreme özelliklerinden dolayı daha fazla riske maruz kalmakta ve toplumun kırılgan grubunu oluşturmaktadır. Özellikle eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği/ eşitsizliği, doğurganlığa bakış ve yaşam biçimi davranışları kadınlarda en önemli sağlık düzeyi belirleyicileridir. Hemşireler kadın sağlığının değişik alanlarında etkin rol almakta farklı inanç ve kültürlerdeki sağlıklı ya da hasta kadınların tümüne bakım hizmeti vermektedir. Hemşirelerin kadınlara koruyucu sağlık bakımı verme, yaşadığı sorunları belirleme ve gerekli olduğunda ileri yardım kurumlarına sevk etme gibi sorumlulukları vardır. Sonuç olarak, kadınların sağlığını etkileyen sosyo-kültürel faktörlerin belirlenmesi, sağlıklarının korunması ve doğru yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması için önemlidir. Bu derlemenin amacı toplumsal ve kültürel değişimin kadın sağlığına etkilerini kötü etkiler

Ladies’s well being and issues differ in accordance with the extent of improvement of the nations, however the issues are common. The event standing of the nation is influenced by many components equivalent to schooling stage, socio-cultural traits and life-style behaviors. Ladies’s well being care focuses on the bodily, psychological and social issues ladies face throughout their lifetime. Ladies who make up about half of the inhabitants are uncovered to extra dangers as a result of their organic and reproductive traits and represent the delicate group of the society. Particularly, schooling, gender equality/inequality, outlook on fertility and life-style behaviors are a very powerful determinants of well being standing in ladies. Nurses take an lively position in numerous areas of ladies’s well being and supply take care of wholesome or sick ladies in numerous faiths and cultures. Nurses are answerable for offering preventive well being care to ladies, figuring out issues they’re experiencing and referring them to additional help businesses when needed. In conclusion, you will need to determine socio-cultural components that have an effect on ladies’s well being, to guard their well being and to achieve the correct life-style behaviors. The aim of this assessment is to look at the results of social and cultural change on ladies’s well being.

kaynak; http://wellir.xyz

Listing ID: N/A

  

Report problem

Processing your request, Please wait....

Leave a Reply