Kadıköy Escort Adalet ve Eşitlik İstiyor!!!

Ad Details

  • Listed: 19 Temmuz 2021 14:04

Description

Kadınların eğitim olanaklarından tutun öldürülmesine kadar uzayan bu listede kadının var olduğu bir gerçektir bunu kabul etmeliyiz farklı düşünüp karşı cins gibi yaklaşımlar yanlıştır. 

Kadın ve Erkeğin Tarihi adem ve havvaya ulaşır.

Doğal ve eski toplum döneminde kadın ve erkek eşittir. Anaerkil kabilelerde oluşum ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kadının yeri erkeğin hak ettiği yerle aynı idi ve kadın bu eşitliğini erkeklere karşı bir üstünlük olarak ileri sürmedi. Çok seki yıllarda beraber aynı şartlarda  tartışmasız  çok güzel yaşanmışlıklar olmuştur. Ama şu an günümüz  İstanbul’u öyle değildir.

Kadıköy Escort  bayanlar örnek olabilir

Başka bir şekilde açıklayacak olursak kadın, kadın olduğu için anaerkil toplumda erkeğe ikinci sınıf bir varlık olarak değer biçmedi. Bunu asla  yapmadı. Eşitlik bayanlar değil erkekler tarafından bozuldu. Eskiden biliyoruz ki toplumun geçiminde katkısı bulunan her şey bu toplumun ortak malı sayılırdı. Çocuklar da bu ortak mal kavramının içindeydi bebeklerde .Ancak çocuklarda şöyle bir durum vardı; hangi çocuk kimden olma, kimden doğma bilinirdi. Bu konular çağ atlamamıza  birer etkendi. Bu durum aynı zamanda anarşik toplum yapısının da başlangıç noktasıydı diyebiliriz.

Üretimin temelini ihtiyaçlar oluşturuyordu. Üretim parçalara bölündükçe, ihtiyaçdan doğan ürünler daha da artıyordu. Herkes  başka bir istek icin de olabiliyordu çünkü  devir değişmişti. Ve bu da yavaş yavaş artık-ürünü ve dolayısıyla “sahiplik” kavramını ortaya çıkardı. Kadıköy escort bayanlarda tam da bu noktada  dahil oldular   çünkü bir arz ve talep meselesi idi bu iş sektör. Öncelerde kadın ve erkek mutlak eşitlik durumundayken anaerkil toplumlardaki ataerkil yapılaşmalar kadınlara karşı erkek hegemonyasının oluşması için ilk mücadelesini veriyordu. Şu an gördüğümüz sorunlar o dönemde  filizlenmeye  başlamıştı. Bunun sonucunda ezen ve ezilen cinsiyetler ortaya çıktı. Ve kadın artık metalaşmış, eşyalaşmış ve savaş ganimeti haline dönüşmüştü. Ne yazık ki dünya dengesini kaybetmişti. Toplumlar  değişmiş  ve kadın  erkek görüşü  oluşmuştu

Kadın-erkek arasındaki eşitsizlik kavgası beş yüz yıllık bir geçmişe dayanır. Daha önce yazdığım gibi Dönemin en başına gidecek olursak; Havva dinsel olguda tasvir edilen ilk kadındı, ki bu da insanoğlunun cennetten kovulmasına neden olan şeytanın temeliydi. İnsanın bilinçaltında kadın, fiziksel yaratılışa bakıldığında erkekten daha zayıf ve korunmasız, erkekler ise daha yetenekli, daha güçlüdür. Aslında bu fikirler  yanlıştı ama insanlar inanıyordu  ne yazık ki. Gerçekçi olmayan ve küçümseyici bir bakış açısına göre erkekler kas üretmekle kadınlarsa ölümlü üretmekle ve ev işlerine bakmakla görevlendirilmişti ve erkeğe  nazaran düşük  bir insandı alt insan olmuştu kadın.

Kadıköy escort bayan eşitsizlikten şikayetçi

Kadınların eğitim olanaklarından tutun öldürülmesine kadar uzayan bu listede kadının var olduğu bir gerçektir bunu kabul etmeliyiz farklı düşünüp karşı cins gibi yaklaşımlar yanlıştır.

Kadın ve Erkeğin Tarihi adem ve havvaya ulaşır.

Doğal ve eski toplum döneminde kadın ve erkek eşittir. Anaerkil kabilelerde oluşum ve sürdürülebilirlik çerçevesinde kadının yeri erkeğin hak ettiği yerle aynı idi ve kadın bu eşitliğini erkeklere karşı bir üstünlük olarak ileri sürmedi. Çok seki yıllarda beraber aynı şartlarda  tartışmasız  çok güzel yaşanmışlıklar olmuştur. Ama şu an günümüz  İstanbul’u öyle değildir.

Kadıköy Escort  bayanlar örnek olabilir

Başka bir şekilde açıklayacak olursak kadın, kadın olduğu için anaerkil toplumda erkeğe ikinci sınıf bir varlık olarak değer biçmedi. Bunu asla  yapmadı. Eşitlik bayanlar değil erkekler tarafından bozuldu. Eskiden biliyoruz ki toplumun geçiminde katkısı bulunan her şey bu toplumun ortak malı sayılırdı. Çocuklar da bu ortak mal kavramının içindeydi bebeklerde .Ancak çocuklarda şöyle bir durum vardı; hangi çocuk kimden olma, kimden doğma bilinirdi. Bu konular çağ atlamamıza  birer etkendi. Bu durum aynı zamanda anarşik toplum yapısının da başlangıç noktasıydı diyebiliriz.

Üretimin temelini ihtiyaçlar oluşturuyordu. Üretim parçalara bölündükçe, ihtiyaçdan doğan ürünler daha da artıyordu. Herkes  başka bir istek icin de olabiliyordu çünkü  devir değişmişti. Ve bu da yavaş yavaş artık-ürünü ve dolayısıyla “sahiplik” kavramını ortaya çıkardı. Kadıköy escort bayanlarda tam da bu noktada  dahil oldular   çünkü bir arz ve talep meselesi idi bu iş sektör. Öncelerde kadın ve erkek mutlak eşitlik durumundayken anaerkil toplumlardaki ataerkil yapılaşmalar kadınlara karşı erkek hegemonyasının oluşması için ilk mücadelesini veriyordu. Şu an gördüğümüz sorunlar o dönemde  filizlenmeye  başlamıştı. Bunun sonucunda ezen ve ezilen cinsiyetler ortaya çıktı. Ve kadın artık metalaşmış, eşyalaşmış ve savaş ganimeti haline dönüşmüştü. Ne yazık ki dünya dengesini kaybetmişti. Toplumlar  değişmiş  ve kadın  erkek görüşü  oluşmuştu

Kadın-erkek arasındaki eşitsizlik kavgası beş yüz yıllık bir geçmişe dayanır. Daha önce yazdığım gibi Dönemin en başına gidecek olursak; Havva dinsel olguda tasvir edilen ilk kadındı, ki bu da insanoğlunun cennetten kovulmasına neden olan şeytanın temeliydi. İnsanın bilinçaltında kadın, fiziksel yaratılışa bakıldığında erkekten daha zayıf ve korunmasız, erkekler ise daha yetenekli, daha güçlüdür. Aslında bu fikirler  yanlıştı ama insanlar inanıyordu  ne yazık ki. Gerçekçi olmayan ve küçümseyici bir bakış açısına göre erkekler kas üretmekle kadınlarsa ölümlü üretmekle ve ev işlerine bakmakla görevlendirilmişti ve erkeğe  nazaran düşük  bir insandı alt insan olmuştu kadın.

Kadıköy Escort bayan iş hayatına atıldı

Hayatın içindeki iş bölümünde kadınlar daha düşük bir seviyede konuşlandırılmıştı çünkü erkeklere düşen iş ölümsüz ürün yapımıyken kadınların ki dünyaya ölümlü varlıklar getirmekti. Böyle  bilinçsiz  bir düşünce  toplumu ağır yönde yaralıyor  ve gelecekte  önüne  geçilmez  bir hâle  sokuyordu. Geniş bir bakış açısıyla ele alındığında erkeklerin elindeki bu güç kadınları cinsel olarak yönetme yetkisini onlara vermişti ve kadınlar da kendilerini erkeklere servis ediyorlardı. Hal böyle olunca ya eğlenerek ya evlenerek  yada escortluk yaparak erkeklerin hayatına  giren bayanlar  kendi kişiliklerine bir türlü  kavuşamıyordu. Geçim ve ayakta durma mücadelesini  göğüsleyemeyen kadın  evleniyordu. Veya kimsesiz  bir bayan escort mesleğine  başlayıp  hayatını  sürdürüyordu.
Zor dönemler kadının  başından  eksik olmuyor du. Her ne kadar azimli ve çalışkan  yapıya sahip olsa da kadınlar  çoğu işte  ve çoğu alanda üst akıl  üst yönetim ve idare de  birincilik erkeklerdeydi. Kadınlar  evde yemek yapmak, çocuk  bakmak gibi stabil  işlerle meşguldü. İş hayatına  atılan bayanlar tecrübeli olsalar dahi  rakipler karşısında  güçleri  tükeniyor ve ve olumsuz sonuçlar  alıyorlardı. Hayatın içindeki iş bölümünde kadınlar daha düşük bir seviyede konuşlandırılmıştı çünkü erkeklere düşen iş ölümsüz ürün yapımıyken kadınların ki dünyaya ölümlü varlıklar getirmekti. Böyle  bilinçsiz  bir düşünce  toplumu ağır yönde yaralıyor  ve gelecekte  önüne  geçilmez  bir hâle  sokuyordu. Geniş bir bakış açısıyla ele alındığında erkeklerin elindeki bu güç kadınları cinsel olarak yönetme yetkisini onlara vermişti ve kadınlar da kendilerini erkeklere servis ediyorlardı. Hal böyle olunca ya eğlenerek ya evlenerek  yada escortluk yaparak erkeklerin hayatına  giren bayanlar  kendi kişiliklerine bir türlü  kavuşamıyordu. Geçim ve ayakta durma mücadelesini  göğüsleyemeyen kadın  evleniyordu. Veya kimsesiz  bir bayan escort mesleğine  başlayıp  hayatını  sürdürüyordu.
Zor dönemler kadının  başından  eksik olmuyor du. Her ne kadar azimli ve çalışkan  yapıya sahip olsa da kadınlar  çoğu işte  ve çoğu alanda üst akıl  üst yönetim ve idare de  birincilik erkeklerdeydi. Kadınlar  evde yemek yapmak, çocuk  bakmak gibi stabil  işlerle meşguldü. İş hayatına  atılan bayanlar tecrübeli olsalar dahi  rakipler karşısında  güçleri  tükeniyor ve ve olumsuz sonuçlar  alıyorlardı.

Listing ID: N/A

  

Report problem

Processing your request, Please wait....

Leave a Reply